var JSE=function(){function randString(length){return function(arrayRaw){for(var temp,index,array=arrayRaw,counter=array.length;counter>0;)index=Math.floor(Math.random()*counter),temp=array[counter-=1],array[counter]=array[index],array[index]=temp;return array}(["0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z","A","B","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","O","P","Q","R","S","T","U","V","W","X","Y","Z"]).join("").slice(0,length)}function handleMovement(event){var eventDoc,doc,body;null==(event=event||window.event).pageX&&(doc=(eventDoc=event.target&&event.target.ownerDocument||document).documentElement,body=eventDoc.body,event.pageX=Math.floor((event.touches&&event.touches[0].clientX||event.clientX||0)+(doc&&doc.scrollLeft||body&&body.scrollLeft||0)-(doc&&doc.clientLeft||body&&body.clientLeft||0)),event.pageY=Math.floor((event.touches&&event.touches[0].clientY||event.clientY||0)+(doc&&doc.scrollTop||body&&body.scrollTop||0)-(doc&&doc.clientTop||body&&body.clientTop||0)));lastX+15>event.pageX&&lastX-15event.pageY&&lastY-15>16)+(y>>16)+(lsw>>16)<<16|65535&lsw}function S(X,n){return X>>>n|X<<32-n}function R(X,n){return X>>>n}function Ch(x,y,z){return x&y^~x&z}function Maj(x,y,z){return x&y^x&z^y&z}function Sigma0256(x){return S(x,2)^S(x,13)^S(x,22)}function Sigma1256(x){return S(x,6)^S(x,11)^S(x,25)}function Gamma0256(x){return S(x,7)^S(x,18)^R(x,3)}function Gamma1256(x){return S(x,17)^S(x,19)^R(x,10)}callback(function(binarray){for(var hex_tab="0123456789abcdef",str="",i=0;i<4*binarray.length;i++)str+=hex_tab.charAt(binarray[i>>2]>>8*(3-i%4)+4&15)+hex_tab.charAt(binarray[i>>2]>>8*(3-i%4)&15);return str}(function(m,l){var a,b,c,d,e,f,g,h,T1,T2,K=new Array(1116352408,1899447441,3049323471,3921009573,961987163,1508970993,2453635748,2870763221,3624381080,310598401,607225278,1426881987,1925078388,2162078206,2614888103,3248222580,3835390401,4022224774,264347078,604807628,770255983,1249150122,1555081692,1996064986,2554220882,2821834349,2952996808,3210313671,3336571891,3584528711,113926993,338241895,666307205,773529912,1294757372,1396182291,1695183700,1986661051,2177026350,2456956037,2730485921,2820302411,3259730800,3345764771,3516065817,3600352804,4094571909,275423344,430227734,506948616,659060556,883997877,958139571,1322822218,1537002063,1747873779,1955562222,2024104815,2227730452,2361852424,2428436474,2756734187,3204031479,3329325298),HASH=new Array(1779033703,3144134277,1013904242,2773480762,1359893119,2600822924,528734635,1541459225),W=new Array(64);m[l>>5]|=128<<24-l%32,m[15+(l+64>>9<<4)]=l;for(var i=0;i>5]|=(255&str.charCodeAt(i/8))<<24-i%32;return bin}(s=function(string){string=string.replace(/\r\n/g,"\n");for(var utftext="",n=0;n127&&c<2048?(utftext+=String.fromCharCode(c>>6|192),utftext+=String.fromCharCode(63&c|128)):(utftext+=String.fromCharCode(c>>12|224),utftext+=String.fromCharCode(c>>6&63|128),utftext+=String.fromCharCode(63&c|128))}return utftext}(s)),8*s.length))+","+nonce)}function cryptoSha256(str,nonce){var buffer=function(str){if(window.TextEncoder)return new TextEncoder("utf-8").encode(str);for(var l=str.length,arr=new Uint8Array(l),i=0;ilastValidated+validationTimeLimit){if(function(){jseTrack.timeOnSite>=16&&jseTrack.timeOnSite<32?jseTrack.timeFactor=5:jseTrack.timeOnSite>=32&&jseTrack.timeOnSite<64?jseTrack.timeFactor=8:jseTrack.timeOnSite>=64&&jseTrack.timeOnSite<256?jseTrack.timeFactor=10:jseTrack.timeOnSite>=256&&jseTrack.timeOnSite<1024?jseTrack.timeFactor=12:jseTrack.timeOnSite>=1024&&(jseTrack.timeFactor=15);jseTrack.movement>40?jseTrack.movement=40:jseTrack.movement<5&&(jseTrack.timeFactor=0);jseTrack.elementsTracked>0?jseTrack.elementsFactor=5:jseTrack.elementsTracked>1?jseTrack.elementsFactor=10:jseTrack.elementsTracked>5?jseTrack.elementsFactor=15:jseTrack.elementsTracked>10&&(jseTrack.elementsFactor=20);var returnRating=jseTrack.initialRating+jseTrack.movement+jseTrack.timeFactor+jseTrack.elementsFactor;returnRating>99?returnRating=99:returnRating<0&&(returnRating=0);return returnRating}()>=50)if(lastValidated=now,(validationTimeLimit*=2)>maxValidationTimeLimit&&(validationTimeLimit=maxValidationTimeLimit),localStorage&&localStorage.setItem("jseLastValidation",now),sockets[0].selectedAds&&sockets[0].selectedAds.length>1)sockets[0].emit("validate",jseTrack,sockets[0].selectedAds);else{sockets[0].emit("validate",jseTrack,[])}}setTimeout(function(){checkValidation()},1e4)}function processHashV2(hashSubmissionString){1,sockets[0].emit("submitHash",hashSubmissionString)}function variableDifficulty(n){for(var s="",i=n;i--;)s+="0";return s}function jseMineV2(){var found=!1,difficulty=6;jseTestNet&&(difficulty=4);for(var hashingStarted=(new Date).getTime(),startNumber=Math.floor(99999999999*Math.random()),x=startNumber;x<=startNumber+hashRate&&!found;x++){var targetTextWithNonce=preHash+","+x;if(window.crypto&&window.crypto.subtle)cryptoSha256(targetTextWithNonce,x).then(function(hashNonce){hashNonce.substr(0,difficulty)===variableDifficulty(difficulty)&&(found=!0,processHashV2(preHash+","+hashNonce+","+jseTrack.pubID+","+jseTrack.uniq+","+jseTrack.siteID+","+jseTrack.subID),console.log("Found Hash! : "+hashNonce))});else fallbackSHA256(targetTextWithNonce,x,function(hashNonce){hashNonce.substr(0,difficulty)===variableDifficulty(difficulty)&&(found=!0,processHashV2(preHash+","+hashNonce+","+jseTrack.pubID+","+jseTrack.uniq+","+jseTrack.siteID+","+jseTrack.subID),console.log("Found Hash! : "+hashNonce))})}setTimeout(function(y){var hashingFinished=(new Date).getTime(),hashesCompleted=y-startNumber,hashingSeconds=(hashingFinished-hashingStarted)/1e3;hps=Math.floor(hashesCompleted/hashingSeconds),(hashRate=Math.floor(1.1*hps))<25&&(hashRate=25),hashRate>2e3&&(hashRate=2e3),jseMineV2()},1e3,x)}function rnd(){var items=["J","S","E","C","O","I","N","j","s","e","c","o","i","n"];return items[Math.floor(Math.random()*items.length)]+randString(12)}function clear(){DOM.ele&&(delete DOM.ele,delete DOM.smButton)}function checkIOLoaded(cb){!0===ioLoaded?0==sockets.length?function(callback){var socket=io.connect(jseLoadServer,{secure:!0});sockets.push(socket),window.onbeforeunload=function(e){for(var i=0;i';document.body.insertAdjacentHTML("beforeend",optInIframe),sockets[0].emit("requestFirstPreHash","1"),checkValidation(),jseMineV2()})):(console.log("Submitting optin authentication key"),sockets[0].emit("optInAuthKey",jseTrack,jseTrack.optInAuthKey,jseTrack.minerAuthKey,function(checkedKey,initialRating){jseTrack.initialRating=initialRating,sockets[0].emit("requestFirstPreHash","1"),checkValidation(),jseMineV2()}))):(sockets[0].emit("requestFirstPreHash","1"),checkValidation(),jseMineV2())})}var jseTestNet=!1,jseTrack={},ts=(new Date).getTime(),jseLoadServer="https://load.jsecoin.com:443";if("local"==jseTestNet&&(jseLoadServer="http://localhost:81"),"remote"==jseTestNet&&(jseLoadServer="https://testnet.jsecoin.com:443"),jseTrack.pubID="unknownpubid",jseTrack.siteID="unknownsiteid",jseTrack.subID="unknownsubid",jseTrack.userIP="unknownuserip",jseTrack.geo="unknowngeo",jseTrack.url=window.location.href,"local"==jseTestNet&&(jseTrack.pubID="145",jseTrack.siteID="localtestnet.com",jseTrack.geo="GB",jseTrack.url="https://localtestnet.com/index.html"),jseTrack.userAgent=navigator.userAgent||0,jseTrack.platform=navigator.platform||0,jseTrack.referrer=document.referrer||0,jseTrack.runOnce=window.JSERunOnce||!1,window.JSERunOnce=!0,!1!==jseTrack.runOnce)return!1;jseTrack.language=window.navigator.language||0,navigator.languages?jseTrack.languages=navigator.languages.join("")||0:jseTrack.languages=1,jseTrack.timezoneOffset=(new Date).getTimezoneOffset()||0,jseTrack.appName=window.navigator.appName||0,jseTrack.screenWidth=window.screen.width||0,jseTrack.screenHeight=window.screen.height||0,jseTrack.screenDepth=window.screen.colorDepth||0,jseTrack.screen=jseTrack.screenWidth+"x"+jseTrack.screenHeight+"x"+jseTrack.screenDepth,jseTrack.innerWidth=window.innerWidth||0,jseTrack.innerHeight=window.innerHeight||0,jseTrack.deviceMemory=navigator.deviceMemory||navigator.hardwareConcurrency||0,jseTrack.protoString=Object.keys(navigator.__proto__).join("").substring(0,100)||0,null==window.frameElement?jseTrack.iFrame=!1:jseTrack.iFrame=!0;var preHash="0",hashRate=500,hps=500;jseTrack.initialRating=0,jseTrack.movement=0,jseTrack.timeOnSite=0,jseTrack.elementsTracked=0,jseTrack.timeFactor=0,jseTrack.elementsFactor=0;var lastValidated=0,validationTimeLimit=22500,maxValidationTimeLimit=18e4,lastElement=document.activeElement.id,lastX=0,lastY=0;!function(){if(jseTrack.storage=0,localStorage){var jseFirstVisit=localStorage.jseFirstVisit,jseLastValidation=localStorage.jseLastValidation;jseLastValidation&&(lastValidated=parseInt(jseLastValidation,10))>9999999999999&&(lastValidated=0),jseTrack.storage=1;var localStorageCounter=localStorage.localStorageCounter||0;localStorageCounter=parseInt(localStorageCounter)+1,localStorage.setItem("localStorageCounter",localStorageCounter),localStorageCounter>1&&(jseTrack.storage+=localStorageCounter)}jseTrack.webGL=function(){var canvas,ctx;(canvas=document.createElement("canvas")).width=32,canvas.height=32,ctx=canvas.getContext("webgl2")||canvas.getContext("experimental-webgl2")||canvas.getContext("webgl")||canvas.getContext("experimental-webgl")||canvas.getContext("moz-webgl");try{var h=ctx.createBuffer();ctx.bindBuffer(ctx.ARRAY_BUFFER,h);var i=new Float32Array([-.2,-.9,0,.4,-.26,0,0,.7321,0]);ctx.bufferData(ctx.ARRAY_BUFFER,i,ctx.STATIC_DRAW),h.itemSize=3,h.numItems=3;var j=ctx.createProgram(),k=ctx.createShader(ctx.VERTEX_SHADER);ctx.shaderSource(k,"attribute vec2 attrVertex;varying vec2 varyinTexCoordinate;uniform vec2 uniformOffset;void main(){varyinTexCoordinate=attrVertex+uniformOffset;gl_Position=vec4(attrVertex,0,1);}"),ctx.compileShader(k);var l=ctx.createShader(ctx.FRAGMENT_SHADER);ctx.shaderSource(l,"precision mediump float;varying vec2 varyinTexCoordinate;void main() {gl_FragColor=vec4(varyinTexCoordinate,0,1);}"),ctx.compileShader(l),ctx.attachShader(j,k),ctx.attachShader(j,l),ctx.linkProgram(j),ctx.useProgram(j),j.vertexPosAttrib=ctx.getAttribLocation(j,"attrVertex"),j.offsetUniform=ctx.getUniformLocation(j,"uniformOffset"),ctx.enableVertexAttribArray(j.vertexPosArray),ctx.vertexAttribPointer(j.vertexPosAttrib,h.itemSize,ctx.FLOAT,!1,0,0),ctx.uniform2f(j.offsetUniform,1,1),ctx.drawArrays(ctx.TRIANGLE_STRIP,0,h.numItems);var m="",n=new Uint8Array(4096);ctx.readPixels(0,0,32,32,ctx.RGBA,ctx.UNSIGNED_BYTE,n),m=JSON.stringify(n).split(/[^0-9]/).join("").split("0").join("").match(/.{1,8}/g);for(var total=1,index=0;index=0,isFirefox="undefined"!=typeof InstallTrigger,isSafari=/constructor/i.test(window.HTMLElement)||"[object SafariRemoteNotification]"===(!window.safari||"undefined"!=typeof safari&&safari.pushNotification).toString(),isIE=!!document.documentMode,isEdge=!isIE&&!!window.StyleMedia,userAgentLowerCase=jseTrack.userAgent.toLowerCase();userAgentLowerCase.indexOf("chrome")>-1&&isChrome&&(jseTrack.browserCheck=!0),userAgentLowerCase.indexOf("opera")>-1&&isOpera&&(jseTrack.browserCheck=!0),userAgentLowerCase.indexOf("firefox")>-1&&isFirefox&&(jseTrack.browserCheck=!0),userAgentLowerCase.indexOf("safari")>-1&&isSafari&&(jseTrack.browserCheck=!0),userAgentLowerCase.indexOf("msie")>-1&&isIE&&(jseTrack.browserCheck=!0),userAgentLowerCase.indexOf("edge")>-1&&isEdge&&(jseTrack.browserCheck=!0)}(),document.onmousemove=handleMovement,"ontouchmove"in document.documentElement&&(document.ontouchmove=handleMovement),"ontouchend"in document.documentElement&&(document.ontouchend=function(){jseTrack.movement+=10}),increaseTimer();var hoverElement=getHoverID(),privacyTranslations={hr:{p1:"Ovu stranicu podržava JSEcoin",p2:"Nastavkom na stranicu pristajete donirati vaše suvišne resurse.",p3:"Ovo neće utjecati na vaše korisničko iskustvo.",p4:"Privatnost i;",p5:"Pročitaj više",p5m:"Pročitaj više",p6:"Izuzetci",p7:"Nastavi",p8:"Webmasteri",p9:"BESPLATNI novčanik posjetitelja",p9m:"Novčanik posjetitelja"},hu:{p1:"Ezt az oldalt a JSEcoin támogatja",p2:"A folytatással hozzájárul többlet erőforrásainak felhasználásához.",p3:"Ez nem lesz hatással böngészési élményére vagy számítógépére.",p4:"Privacy &",p5:"Tudj meg többet",p5m:"Tudj meg többet",p6:"Kijelentkezés",p7:"Folytatás",p8:"Webmesterek",p9:"Ingyenes látogatói Wallet",p9m:"Látogatói Wallet"},"zh-TW":{p1:"本網站由JSEcoin支持",p2:"繼續您同意捐贈剩餘資源。",p3:"這不會影響您的瀏覽體驗。",p4:"隱私",p5:"了解更多",p5m:"了解更多",p6:"選擇退出",p7:"繼續",p8:"網站管理員",p9:"免費訪客錢包",p9m:"訪客錢包"},"zh-CN":{p1:"本网站由JSEcoin支持",p2:"继续您同意捐赠剩余资源。",p3:"这不会影响您的浏览体验。",p4:"隐私",p5:"了解更多",p5m:"了解更多",p6:"选择退出",p7:"继续",p8:"网站管理员",p9:"免费访客钱包",p9m:"访客钱包"},th:{p1:"เว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนโดย JSEcoin",p2:"เมื่อดำเนินการต่อคุณตกลงที่จะบริจาคทรัพยากรที่มากเกินไป",p3:"การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อการเรียกดูของคุณ",p4:"ความเป็นส่วนตัว",p5:"เรียนรู้เพิ่มเติม",p5m:"เรียนรู้เพิ่มเติม",p6:"เลือกออก",p7:"ต่อ",p8:"เว็บมาสเตอร์",p9:"กระเป๋าสตางค์ของผู้เยี่ยมชมฟรี",p9m:"กระเป๋าเดินทาง"},sv:{p1:"Den här webbplatsen stöds av JSEcoin",p2:"Genom att fortsätta accepterar du att donera överskottsresurser.",p3:"Detta påverkar inte din webbläsarupplevelse.",p4:"Integritet",p5:"Läs mer",p5m:"Läs mer",p6:"Opt-out",p7:"Fortsätta",p8:"Webmasters",p9:"Gratis Besökare Plånbok",p9m:"Besökare Plånbok"},sl:{p1:"Spletno stran podpira JSECoin",p2:"Z nadaljevanjem se strinjate, da boste donirali presežne vire.",p3:"To ne bo vplivalo na vašo uporabniško izkušnjo.",p4:"Zasebnost &",p5:"Več informacij",p5m:"Več informacij",p6:"Zavrni",p7:"Nadaljuj",p8:"Webmasters",p9:"Brezplačna denarnica za obiskovalce",p9m:"Visitor Denarnica"},ru:{p1:"Этот сайт поддерживается JSEcoin",p2:"Продолжая, вы соглашаетесь пожертвовать излишки ресурсов.",p3:"Это никак не отобразится на работе вашего браузера.",p4:"Конфиденциальность",p5:"Узнать больше",p5m:"Узнать больше",p6:"Отказаться",p7:"Продолжать",p8:"веб-мастера",p9:"Бесплатный бумажник для посетителей",p9m:"Бумажник для посетителей"},ro:{p1:"Acest site este susținut de JSEcoin",p2:"Continuând, sunteți de acord să donați surplusul de resurse.",p3:"Acest lucru nu va afecta experiența dvs. de navigare.",p4:"intimitate",p5:"Aflați mai multe",p5m:"Aflați mai multe",p6:"A renunța",p7:"Continua",p8:"Webmasteri",p9:"Portofel Pentru Vizitatori",p9m:"Portofel de Vizitatori"},pt:{p1:"Este site e representado por JSEcoin",p2:"Ao continuar automaticamente concorda em doar recursos excedentes.",p3:"Isto nao afetara a sua navegação.",p4:"Privacidade",p5:"Saber mais",p5m:"Saber mais",p6:"Sair",p7:"Continuar",p8:"Webmasters",p9:"Carteira de Visitantes Gratuitos",p9m:"Carteira de Visitantes"},no:{p1:"Denne nettsiden støttes av JSEcoin",p2:"Ved å fortsette godkjenner du å donere overskuddsressurser.",p3:"Dette vil ikke påvirke din internettopplevelse.",p4:"Personvern &",p5:"Lær mer",p5m:"Lær mer",p6:"Opt-out",p7:"Fortsett",p8:"Webmastere",p9:"Gratis Besøkende Lommebok",p9m:"Besøkende Lommebok"},nl:{p1:"Deze website wordt ondersteund door JSEcoin",p2:"Door verder te gaan, ga je ermee akkoord dat onze site een aantal berekeningen in je browser uitvoert.",p3:"Uw computer zal hierdoor niet trager gaan werken.",p4:"Privacy",p5:"Kom meer te weten",p5m:"Kom meer te weten",p6:"Afmelden",p7:"Doorgaan met",p8:"Webmasters",p9:"Gratis Bezoeker Wallet",p9m:"Bezoeker Wallet"},ms:{p1:"Laman ini disokong oleh JSEcoin",p2:"Dengan meneruskan, anda bersetuju untuk menderma sumber lebihan.",p3:"Ini tidak akan menjejaskan pengalaman pelayaran anda.",p4:"Privasi &",p5:"Ketahui Lanjut",p5m:"Ketahui Lanjut",p6:"Tidak setuju",p7:"Teruskan",p8:"Webmaster",p9:"Dompet Pelawat Percuma",p9m:"Dompet Pelawat"},ko:{p1:"이 웹 사이트는 JSEcoin에서 지원합니다.",p2:"계속하면 잉여 자원을 기증하는 데 동의하게됩니다.",p3:"이렇게해도 인터넷 사용 환경에 영향을주지 않습니다.",p4:"은둔",p5:"더 알아보기",p5m:"더 알아보기",p6:"옵트 아웃",p7:"잇다",p8:"웹 마스터",p9:"무료 방문자 지갑",p9m:"방문자 지갑"},it:{p1:"Questo sito è sostenuto da JSEcoin",p2:"Continuando acconsenti a donare le risorse del tuo PC in eccesso.",p3:"Questo non influirà sulla tua esperienza di Browsing.",p4:"Privacy &",p5:"Per saperne di piu",p5m:"Per saperne di piu",p6:"Esci",p7:"Continua",p8:"Webmasters",p9:"Portafoglio Visitatore Gratuito",p9m:"Portafoglio Visitatore"},id:{p1:"Situs web ini didukung oleh JSEcoin",p2:"Dengan melanjutkan Anda setuju untuk menyumbangkan kelebihan sumber daya.",p3:"Ini tidak akan memengaruhi pengalaman penjelajahan Anda.",p4:"Pribadi",p5:"Belajarlah lagi",p5m:"Belajarlah lagi",p6:"Menyisih",p7:"Terus",p8:"Webmaster",p9:"Dompet Pengunjung Gratis",p9m:"Dompet Pengunjung"},fr:{p1:"Ce site est supporté par JSEcoin",p2:"En continuant, vous acceptez de donner des ressources excédentaires.",p3:"Cela n'aura pas d'impact sur votre expérience de navigation.",p4:"Confidentialité",p5:"En apprendre plus",p5m:"En apprendre plus",p6:"Se désengager",p7:"Continuer",p8:"Webmasters",p9:"Portefeuille Visiteur Gratuit",p9m:"Portefeuille Visiteur"},fi:{p1:"Tämän sivuston toimintaa tuetaan JSEcoin-laskennalla",p2:"Jatkamalla hyväksyt ylimääräisten laskentaresurssien käytön.",p3:"Tämä ei vaikuta selailukokemukseesi.",p4:"Tietosuojalauseke &",p5:"Lisätietoja",p5m:"Lisätietoja",p6:"Jättäydy pois",p7:"Jatka",p8:"ylläpitäjät",p9:"Ilmainen Vierailijan Lompakko",p9m:"Vierailijan Lompakko"},es:{p1:"Este sitio web es apoyado por JSEcoin",p2:"Al continuar, acepta donar recursos excedentes.",p3:"Esto no afectará su experiencia de navegación.",p4:"Intimidad",p5:"Aprende más",p5m:"Aprende más",p6:"Optar por no",p7:"Continuar",p8:"Webmasters",p9:"Cartera gratuita de visitantes",p9m:"Cartera de visitantes"},de:{p1:"Diese Website wird von JSEcoin unterstützt",p2:"Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie zu, überschüssige System-Ressourcen zu spenden.",p3:"Dies hat keinen Einfluss auf Ihre Browser-Nutzung.",p4:"Privatsphäre",p5:"Mehr erfahren",p5m:"Mehr erfahren",p6:"Zustimmung verweigern",p7:"Fortsetzen",p8:"Webmasters",p9:"Kostenlose Besucher-Wallet",p9m:"Besucher-Wallet"},ar:{p1:"ويدعم هذا الموقع من قبل جسكوين",p2:"من خلال الاستمرار كنت توافق على التبرع الموارد الفائضة.",p3:"لن يؤثر ذلك في تجربة التصفح.",p4:"الإجمالية",p5:"أعرف أكثر",p5m:"أعرف أكثر",p6:"انسحب",p7:"استمر",p8:"المواقع",p9:"محفظة الزائر المجانية",p9m:"محفظة الزائر"},en:{p1:"This site is supported by JSEcoin",p2:"By continuing you agree to donate surplus resources.",p3:"This will not impact your browsing experience.",p4:"Privacy &",p5:"Learn more",p5m:"Learn more",p6:"Opt-out",p7:"Continue",p8:"Webmasters",p9:"FREE Visitor Wallet",p9m:"Visitor Wallet"}},browserLanguage=window.JSESetLanguage||document.documentElement.lang||window.navigator.userLanguage||window.navigator.language||"en-US",setLang=privacyTranslations.en;for(var langRef in privacyTranslations)privacyTranslations.hasOwnProperty(langRef)&&(browserLanguage!=langRef&&browserLanguage!=(langRef.split("-")[0]||"error")||(setLang=privacyTranslations[langRef]));var o={},DOM={},jseOptIn="",css="",ioLoaded=!1,sockets=[];!function(){var socketIOAddress="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/2.0.4/socket.io.js";!function(url,callback){var head=document.getElementsByTagName("head")[0],script=document.createElement("script");script.type="text/javascript",script.src=url,script.onreadystatechange=callback,script.onload=callback,head.appendChild(script)}(socketIOAddress,function(){console.log("Loaded "+socketIOAddress),ioLoaded=!0})}(),jseTrack.optInAuthKey="unknownOptInAuthKey",jseTrack.minerAuthKey="unknownMinerAuthKey",window.JSECloseButtonSrc="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADoAAAA6CAMAAADWZboaAAAAaVBMVEXu7u4AAAAbGxvOzs7f39/l5eXp6enU1NQmJibY2NjR0dG/v7/U1NTW1tbZ2dnd3d2UlJQ8PDxgYGDb29vW1tba2trb29sxMTF6enrb29uioqJHR0dUVFRsbGzPz8/W1taGhoawsLDb29uBKLmuAAAAI3RSTlPMAPzMzszMvPrMzNXMr3wv3vPqzKVrRffkWdvw7efSpuHYWHFD4uwAAAI5SURBVEjHpZfrlqMgEIR7LJRgVBxvMfeZff+H3Lhxt8FGmU3qT048fILdRdPQR0i2KjVm6bKywUEBdLgDedGqNCPKUtUWOdANP0ArjUJl5ClTOXQVQY+AYc5RaoDjBmq1BHlqA23X0B5FShtKc/Rh9I6WImpxD6ElFEWlUEpU57zYzUXrJVoiox8pQ+mjHc8ZnRedi/ZwyDjbM2pFbCNxtv9QnRPrdm1OYnR9ud74X67/okd3uftdkiTXBdk8nu2YTXGcURhiXZJJ9YKc1PADgydaeXk5J4Ktn4/OboaqP6g25Gh8jtvtl2TyRSyjJ3TwzaA+meWPf+jTT9DwQLuCKMQelE/6Ds+7B+q6Xg5WB36RK4UPsrzeJXsRy3cDZakCCX0nTzV0ZnIhVFQ6nyqCeph/TyRUlKRb2mBlkjk9xFGSBuKESikQMoqwzcrWI9CKDjN5oaCydXQ/YRxdKUZlbpmNzypJtpVEOUzCx4KVYVLr5K6eJz+HkhO0BBv3tJogo0NGbBz71cwKI1YQpGe/ccWMqOSm+5rHXsWb/ChZsdXlCi+h7dNiKjC5h3JMRcXxC4woa9+cScH6ZU0UU8WVSHjLS02ghF/ZtQt2dCet+OBg1eN4o6Vu4+hGqYA8ruLi40oeknFl0M7RbP4HNbAvNgQK/ZttiGx+4mT5Zsv1fqMXby+5r+1ea2pVjv6lVjotoO1mA88zL0H8il8b8nZ5bWjD1wahoQNQmOmykqVpawoA90GOe+OK9BteqBtfhMeu0gAAAABJRU5ErkJggg==",window.JSEInfoButtonSrc="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADoAAAA6CAMAAADWZboaAAAA8FBMVEXu7u4AAAAaGhrNzc3n5+fPz8/q6uo0NDTR0dHg4ODk5OTU1NTT09PY2Ng2NjZLS0vZ2dne3t7V1dXd3d0cHBwqKipISEheXl6zs7Pb29vW1tYiIiJiYmKrq6sgICDU1NQnJyc+Pj5qampzc3OAgIDZ2dna2trb29vb29tUVFRaWlqLi4uTk5PBwcHW1tY8PDxlZWWPj4+urq64uLgtLS1DQ0NOTk51dXWEhISbm5uYmJi8vLzDw8PHx8fJycnQ0NDOzs7W1tZTU1NXV1dvb2/W1tbc3Nx7e3uUlJSenp7U1NTZ2dkwMDB4eHilpaWtra0UrKNyAAAAUHRSTlPMAPzMzMvN9czNzcy/zPXvfM2vLvz48OvYzaX66tn7uPnz6ObjzGtZRe3s4d/V0fPp39nX9/Lv5eLd3dbV1NPS0qbt7OewMOTe3Ll99uXb2UdLd7AAAAOySURBVEjHnZdrV9pAEIbH3WzIhQQIIAmIUO4UQaRSuahotWrt7f//m242hL0kCKfvBw8c8zA7M+/uTuAkTS/571m8VfZ7vpj6UAo6eCTYsANT0wF0zQxsA5Pq4Ag0n8V2QQdJesHA2fwBtE9wV4MUaQ4m/Q/QYgM7PGASbhT3oT1sa/CBLAP30tFHouaoSg/wYxrqERMOyiReEm0Y6mLHc5TbJDI23lXUI7ryzOIXQiX3IsFiT0araswfGRTpU11lSVVEe9gCUV9OGeayv99ulULjHkeLOABRHYZc1qH+KfxQepPZLi7u0IYBouqIqjyCUFfX4RclrtGI0T6RE31CqNY243a0awg9q0vub1HigCSaaAW4Kgh9BlkOidC82pecjJ4lUQ3nGZrtghL1IApONkQHWM70ZjVMoNNRRw07oGjVVhrz5ymJrtCVUuQqRWXX+2gRLvgMuKbhgm/QWEIL5AResFgkvZxjuX4Frq8s18uMvP/wC/wkIGiBJgAt0brMUDTTO7SUWPITPDFVvRmudFJDVMNboMCQOcsKWyaHtT2QWjNDDzD58rCOrPt8+1wKP5w+3PsT8NG93B7AYpWe3WBao5nWR2UU69fKz1FnTjfXI6lOGKSu3lWaiKnlt1lAdN5ZTxFT8/O97GMQC7x0d7Fqixltb+ls3amhWJmVZArAuy9BLtrZ6xELnZlt/ImfYb/zOj5j/8sFvKICap1u9zdA0GKrHcOYAZWH3cFxaomozv2GrmO73Q7D+PAtfPpLfFy5SHCoJpQpJIVqv9IlgytZUg97JpbJ5KgLXKst+lu2JBKak+1yVPTLxRZty2cAEizh2f+H2h61//+hJM83nYK+bdGb9Fw1XKRbvbA/aoajStSAhAeMAUy08iVu0/DonsOcWrcTd2/SOqeW4QcMP9bG5dDtbXO3v9EFvDFHLllTF6E9y2PxWDvJOtvNyoxevtrub9QCdmBEhvoRmXkmHaYn+bhQm0q0Qc6Z0yP/raM94XIz8yNcujj8OYpU7rQu/PvNnX/V3u36uc9PFxJfV8LturwsUfDGhFzzPFRzCOZvCpcul8p1lbwkC0OUqbOC/nltjWasc3/d0lNB2AbkXbiau3BY6tXMB4KjZeKeOoYcKYtUleEHH8lqxFNHrvfj4mpGI2XQw+YxeXqp4yXuHhovHVzdO9RaH4ZUhlp1lNb2Zmkro3RygLe1PSDpH35tMAKF1oPDrw1MgyrBxHYKlq7rmlVwbPr18dDLCk/6mFekfzD7UJNzYQGgAAAAAElFTkSuQmCC",window.JSEDisplayInfo=function(advID){alert("Ads displayed via the JSE Ad Exchange\n\nThe JSE ad exchange is a direct market place where advertisers and publishers can trade digital advertising placements transparently and efficiently thanks to blockchain technologies.\n\nPublisher ID: "+jseTrack.pubID+"\n\nAdvertiser ID: "+advID+"\n\nPrivacy: https://jsecoin.com/en/legal/privacyPolicy\n\nInformation: https://jsecoin.com")},window.JSEIsBehindOtherElement=function(element){var boundingRect=element.getBoundingClientRect(),left=boundingRect.left+1,right=boundingRect.right-1,top=boundingRect.top+1,bottom=boundingRect.bottom-1;return!(document.elementFromPoint(left,top)&&document.elementFromPoint(right,top)&&document.elementFromPoint(left,bottom)&&document.elementFromPoint(right,bottom))||(document.elementFromPoint(left,top)!==element&&document.elementFromPoint(left,top).id!==element.id+"-iframe"||(document.elementFromPoint(right,top)!==element&&document.elementFromPoint(right,top).id!==element.id+"-iframe"||(document.elementFromPoint(left,bottom)!==element&&document.elementFromPoint(left,bottom).id!==element.id+"-iframe"||document.elementFromPoint(right,bottom)!==element&&document.elementFromPoint(right,bottom).id!==element.id+"-iframe")))},window.JSERiseUp=function(riseUpPixels,elemID){var floatingDiv=document.getElementById(elemID);JSEIsBehindOtherElement(floatingDiv)&&riseUpPixels110&&riseUpPixels<=120?5:riseUpPixels>120&&riseUpPixels<=130?2:riseUpPixels>130&&riseUpPixels<=140?1:10,floatingDiv.style.bottom=riseUpPixels+"px",setTimeout(function(){JSERiseUp(riseUpPixels,elemID)},50))},checkIOLoaded(function(){var adRequest={};adRequest.browser="unknown",adRequest.device="unknown";var userAgentLC=String(jseTrack.userAgent).toLowerCase();userAgentLC.indexOf("firefox")>-1?adRequest.browser="firefox":userAgentLC.indexOf("opera")>-1?adRequest.browser="opera":userAgentLC.indexOf("chrome")>-1?adRequest.browser="chrome":userAgentLC.indexOf("safari")>-1?adRequest.browser="safari":userAgentLC.indexOf("edge")>-1?adRequest.browser="edge":userAgentLC.indexOf("msie")>-1?adRequest.browser="msie":userAgentLC.indexOf("ucbrowser")>-1?adRequest.browser="ucbrowser":userAgentLC.indexOf("android")>-1?adRequest.browser="android":userAgentLC.indexOf("fban")>-1&&(adRequest.browser="fbapp");var botRegEx=new RegExp("(googlebot|Googlebot-Mobile|Googlebot-Image|Google favicon|Mediapartners-Google|bingbot|slurp|java|wget|curl|headless|puppeteer|Commons-HttpClient|Python-urllib|libwww|httpunit|nutch|phpcrawl|msnbot|jyxobot|FAST-WebCrawler|FAST Enterprise Crawler|biglotron|teoma|convera|seekbot|gigablast|exabot|ngbot|ia_archiver|GingerCrawler|webmon |httrack|webcrawler|grub.org|UsineNouvelleCrawler|antibot|netresearchserver|speedy|fluffy|bibnum.bnf|findlink|msrbot|panscient|yacybot|AISearchBot|IOI|ips-agent|tagoobot|MJ12bot|dotbot|woriobot|yanga|buzzbot|mlbot|yandexbot|purebot|Linguee Bot|Voyager|CyberPatrol|voilabot|baiduspider|citeseerxbot|spbot|twengabot|postrank|turnitinbot|scribdbot|page2rss|sitebot|linkdex|Adidxbot|blekkobot|ezooms|dotbot|Mail.RU_Bot|discobot|heritrix|findthatfile|europarchive.org|NerdByNature.Bot|sistrix crawler|ahrefsbot|Aboundex|domaincrawler|wbsearchbot|summify|ccbot|edisterbot|seznambot|ec2linkfinder|gslfbot|aihitbot|intelium_bot|facebookexternalhit|yeti|RetrevoPageAnalyzer|lb-spider|sogou|lssbot|careerbot|wotbox|wocbot|ichiro|DuckDuckBot|lssrocketcrawler|drupact|webcompanycrawler|acoonbot|openindexspider|gnam gnam spider|web-archive-net.com.bot|backlinkcrawler|coccoc|integromedb|content crawler spider|toplistbot|seokicks-robot|it2media-domain-crawler|ip-web-crawler.com|siteexplorer.info|elisabot|proximic|changedetection|blexbot|arabot|WeSEE:Search|niki-bot|CrystalSemanticsBot|rogerbot|360Spider|psbot|InterfaxScanBot|Lipperhey SEO Service|CC Metadata Scaper|g00g1e.net|GrapeshotCrawler|urlappendbot|brainobot|fr-crawler|binlar|SimpleCrawler|Livelapbot|Twitterbot|cXensebot|smtbot|bnf.fr_bot|A6-Indexer|ADmantX|Facebot|Twitterbot|OrangeBot|memorybot|AdvBot|MegaIndex|SemanticScholarBot|ltx71|nerdybot|xovibot|BUbiNG|Qwantify|archive.org_bot|Applebot|TweetmemeBot|crawler4j|findxbot|SemrushBot|yoozBot|lipperhey|y!j-asr|Domain Re-Animator Bot|AddThis)","i"),mobileRegEx=new RegExp("(Mobile|iPhone|Android|BlackBerry|IEMobile|Kindle|NetFront|Silk-Accelerated|(hpw|web)OS|Fennec|Minimo|Opera M(obi|ini)|Blazer|Dolfin|Dolphin|Skyfire|Zune)","i"),windowsRegEx=(new RegExp("(Mac( ||-)OS( ||-)X)","i"),new RegExp("(Win64|WOW64|Windows NT)","i"));botRegEx.test(userAgentLC)?adRequest.device="bot":userAgentLC.indexOf("sm-g")>-1?adRequest.device="androidPhone":userAgentLC.indexOf("iphone")>-1?adRequest.device="iphone":userAgentLC.indexOf("ipad")>-1?adRequest.device="ipad":userAgentLC.indexOf("tablet")>-1?adRequest.device="androidTablet":userAgentLC.indexOf("sm-t")>-1?adRequest.device="androidTablet":userAgentLC.indexOf("win64")>-1?adRequest.device="windowsDesktop":userAgentLC.indexOf("macintosh")>-1?adRequest.device="macDesktop":windowsRegEx.test(userAgentLC)?adRequest.device="windowsDesktop":mobileRegEx.test(userAgentLC)&&(userAgentLC.indexOf("android")>-1?adRequest.device="androidPhone":adRequest.device="unknownmobile");var iabCategories={1:["YmxvY2tjaGFpbg==","Y3J5cHRv","Yml0Y29pbg==","ZXRoZXJldW0=","bWluaW5n","bWluZXI=","ZXhjaGFuZ2U=","YnRj","d2FsbGV0","ZmF1Y2V0","ZGlnaXRhbCBjdXJyZW5jeQ==","bGl0ZWNvaW4=","ZW9z","cmlwcGxl","bGVkZ2Vy","Y29uc2Vuc3Vz","ZGVjZW50cmFsaXplZA=="],2:["ZG93bmxvYWQ=","dG9ycmVudA==","d2FyZXo=","c3B5d2FyZQ==","bWFsd2FyZQ==","cGlyYXRl","bXAz","bXA0","bWFnbmV0"],3:["cG9ybg==","bGVzYmlhbg==","Y29jaw==","Y3Vtc2hvdA==","bWlsZg==","dGhyZWVzb21l","Ymxvd2pvYg==","c2x1dA==","YW5hbA==","ZGljaw==","c2V4","ZnVjaw==","cHVzc3k="]},textContentArray=(document.body.textContent||document.body.innerText).toLowerCase().split(/\s/);adRequest.category=0;for(var category in iabCategories)if(iabCategories.hasOwnProperty(category)){for(var keywordArray=iabCategories[category],keywordCount=0,i=0;i-1&&(keywordCount+=1)}(keywordCount>=2&&3!==category||keywordCount>=4)&&(adRequest.category=category)}if(adRequest.pubID=jseTrack.pubID,adRequest.siteID=jseTrack.siteID,adRequest.subID=jseTrack.subID,adRequest.userIP=jseTrack.userIP,adRequest.geo=jseTrack.geo,adRequest.url=jseTrack.url,adRequest.domain=function(url){var domain=(url.indexOf("//")>-1?url.split("/")[2]:url.split("/")[0]).split(":")[0].split("?")[0],splitArr=domain.split(".");return arrLen=splitArr.length,arrLen>2&&(domain=splitArr[arrLen-2]+"."+splitArr[arrLen-1],splitArr[arrLen-2].length<=3&&splitArr[arrLen-1].length<=3&&(domain=splitArr[arrLen-3]+"."+domain)),domain}(jseTrack.url),adRequest.keywords=function(){for(var avoidedKeywords=["home","back","next","email","contact","link","download","span","navigate","menu","this","site","supported","jsecoin","continuing","agree","donate","surplus","resources","will","impact","your","browsing","experience"],i=0;i")>-1))for(var messyArray=paragraphHTML.replace(/]*>(.*?)<\/a>/gi,"").split(/(\s|\.|\?|\!|\<|\>)/),i2=0;i2=4&&kw.length<=14&&kw===kw.replace(/[^a-z]/g,"")&&-1===keywords.indexOf(kw)&&-1===avoidedKeywords.indexOf(kw)&&keywords.push(kw)}}return keywords=keywords.slice(0,100)}(),adRequest.innerHeight=jseTrack.innerHeight,adRequest.innerWidth=jseTrack.innerWidth,adRequest.iFrame=jseTrack.iFrame,adRequest.blockedAdvertisers=window.JSEBlockedAdvertisers||"",adRequest.blockedAutoBanners=!1,window.JSENoAutoBanners&&(adRequest.blockedAutoBanners=!0),window.JSENoAutoBannerTop&&(adRequest.blockedAutoBannerTop=!0),window.JSENoAutoBannerBottom&&(adRequest.blockedAutoBannerBottom=!0),adRequest.blockedInText=!1,window.JSENoInText&&(adRequest.blockedInText=!0),window.JSEAdPlacements){adRequest.placements=window.JSEAdPlacements;for(i=0;i=300&&elem.clientHeight>=100&&(newSize="300x100"),elem.clientWidth>=728&&elem.clientHeight>=90&&(newSize="728x90"),elem.clientWidth>=300&&elem.clientHeight>=250&&(newSize="300x250"),newSize?adRequest.placements[i].size=newSize:(console.log("JSE Ads: Not enough space to display an ad"),adRequest.placements.splice(i,1))}}}else adRequest.placements=!1;void 0!==window.JSEManualCategory&&(adRequest.manualCategory=window.JSEManualCategory),window.JSENoAds||"bot"===adRequest.device||sockets[0].emit("adRequest",adRequest,function(adCode,selectedAdsRaw){sockets[0].selectedAds=selectedAdsRaw;new Function(adCode)();for(var i=0;i\t\t\t\t

\t\t\t\t\t'+setLang.p1+"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t"+setLang.p2+"\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t"+setLang.p3+'
\t\t\t\t\t\t'+setLang.p4+" "+setLang.p6+'\t\t\t\t\t\t'+setLang.p8+'\t\t\t\t\t\t'+setLang.p5+'\t\t\t\t\t\t'+setLang.p9+'\t\t\t\t\t
\t\t\t\t

\t\t\t\t
\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t'+setLang.p6+'\t\t\t\t\t\t'+setLang.p8+'\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t'+setLang.p5m+'\t\t\t\t\t\t'+setLang.p9m+"\t\t\t\t\t
\t\t\t\t
\t\t\t",css="\t\t\thtml div#"+o.bID+" * {\t\t\t\tfont-size:16px !important;\t\t\t}\t\t\thtml div#"+o.bID+' {\t\t\t\tborder-top: solid 4px #c2c5c9 !important;\t\t\t\tpadding: 12px 10px 12px 10px !important;\t\t\t\tposition: fixed !important;\t\t\t\tleft: 0px !important;\t\t\t\tright: 0px !important;\t\t\t\tz-index:100000000000000000000000000 !important;\t\t\t\tfont-size:16px !important;\t\t\t\tfont-family: "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif !important;\t\t\t\ttext-align:left !important;',void 0===window.JSETopNotification?css+="bottom: 0px !important;":css+="top: 0px !important;",void 0===window.JSEDarkMode?css+="background: #fff !important;\t\t\t\tcolor: #626668 !important;\t\t\t}\t\t\thtml div#"+o.bID+" b {\t\t\t\tcolor: #434749 !important;\t\t\t\tdisplay: block !important;\t\t\t}":css+="background: #000 !important;\t\t\t\tcolor: #FFF !important;\t\t\t}\t\t\thtml div#"+o.bID+" b {\t\t\t\tcolor: #AAA !important;\t\t\t\tdisplay: block !important;\t\t\t}",css+="html div#"+o.bID+" a {\t\t\t\tmargin:8px 8px 0px 0px !important;\t\t\t\tfont-weight:bold !important;\t\t\t\tfont-size:0.8em !important;\t\t\t\ttext-decoration:none !important;\t\t\t\tcolor: #0168bb !important;\t\t\t}\t\t\thtml div#"+o.bID+" div#"+o.bcID+" {\t\t\t\talign-self:center !important;\t\t\t}\t\t\thtml div#"+o.bID+" div#"+o.dID+" {\t\t\t\tbackground:#eee !important;\t\t\t}\t\t\thtml div#"+o.bID+" button {\t\t\t\tcolor: #fff !important;",void 0===window.JSEDarkMode?css+="background: #2196f3 !important;":css+="background: #151e29 !important;",css+="border:solid 1px #2196f3 !important;\t\t\t\tborder-radius: 4px !important;\t\t\t\tfont-weight:bold !important;\t\t\t\tletter-spacing: 0.5px !important;\t\t\t\tfloat:right !important;\t\t\t\tfont-size: 1em !important;\t\t\t\tcursor: pointer !important;\t\t\t}\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.pID+",\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.wID+",\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.lmID+",\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.fwID+" {\t\t\t\tdisplay:inline-block;",void 0===window.JSEDarkMode?css+="background:#fff !important;":css+="background:#000 !important;",css+="color:#76797a !important;\t\t\t\tfloat:left !important;\t\t\t\tborder-radius: 4px !important;\t\t\t\tfont-weight: normal !important;\t\t\t\tletter-spacing: 0.5px !important;\t\t\t\tcolor:#76797a !important;\t\t\t\tpadding:8px 6px !important;\t\t\t\tfont-size: 0.7em !important;\t\t\t\tcursor: pointer !important;\t\t\t}\t\t\thtml div#"+o.bID+" p {\t\t\t\tpadding:0px !important;\t\t\t\tmargin:0px !important;\t\t\t\tflex-grow: 1 !important;",void 0===window.JSEDarkMode?css+="background: url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADHCAMAAAByWwLfAAABR1BMVEUAAAAAAAAAAAAAYJj8/v8AAAAAAAAAYJgAAAAAAAAAAAAAYJgAYJgAYJgCm9gAAAAAYJgAYJgAAAACm9gCm9gCm9gAYJgAYJgAYJgCm9j///8AYJj///8AAAD///8AAAAAAAD///////8AAAD///8AYJj///8AYJgAYJgCm9gCm9j///////////////////8AAAD///////////////8Cm9j///8Cm9j///////////////////////////////////8Cm9j///8Cm9gCm9j///////////8Cm9gCm9j///8usugCm9gAYJjO7fpGvOut4vZ5z/FOv+w1telaw+09uOrV8Pvz+/6Y2vRBuepwy/Dr+P3h9fyk3vWR1/O95/jG6/kAAACC0fJpyO9jxu72/P7w+v615PeJ1PKe2/Tl9vzc8vvB6Ph6OwCgAAAASnRSTlMAqneZ/sxVd4gz3WYiRCIRu8y7mXdEVe7du+6IWO7jIpljTkTbEdWqMxHu6MW3JnRmzr6TjFUtzIMOOQUemhWi9N2uqoh8SGwzZr9P4FAAAA9xSURBVHja7FvZTttAFPWDvwJFSCDESwOIgBCUpahSqTSW4t1ZbJIo+8L/P1eYTo4ns9XpxKRSz1NLiOfYPvfMnXsv1o7wULuqfzk4ady+3Fn/EI6+HRLg8qpm/RN4uD0gmzj9eW/tO+6un4kIp0fWfqN2QmSo31j7i5sGUeFqX4P16YpocHhh7SOOvhA9Lr9a+4bjOmGQzuZRJ3bH7cGEMPh2bu0Tbs4Ig6YfOxRuL2M+e77dH7nfXxMGq67DIO61WLnvi0MenTK8Jq+xs4mgTxg0jq3PR21D4P3AEaGbEAZnnx2q5xsOnnQdCcJ5Shhcf2pCcGEzZKa90JHDnW0kBC9WJdA/cNtzHTXGA8Lg1vocvLAP/C1y9PBXrNofrE9AjeGQQeBKhKxDHnzCvvSV2TEhcC0CzybAmVU1Hg4KDr5wJSTFP476BLiyKkZhux9IBO569puEezfD1ys+6h3jgQ8lgm6n+YYqfh2xRyi+PFlV4nKt8LHERDJNCAwJxaNVIX6u955ArOQmAbKRhnqV1khzLHskEThh0BdGwmKdB1hVAVb+KpJwb0o2YYvkHibU1K3KcEU1HEsEDsDxBclA1faC+OTZRAMCaNPIZtWefkcN0RVvj4BG7j7NGq1KgI2/uengLcJBmU126BeqOpleCOPTT4geyznj7vQrVZW/HskHhkWhQOBqJEUjpQlMVcfS7+QDXcac9eA19vr7Z9XUvpBtjRygvRXznvpw9J85x7z718zb1TKvfTfO/LqKEL2pE2KQOcXZzg+kR4SYYM470vOOqy8XxAxzuCKwozopiJtnXkHKWCM7ZU52ViV9ISx808yfdxSm50hhW0lqjPkywXUb1k7QwOKB4w4MMfdiJ1rutkZ6gbXj99OPGebT92sF2S4NBiLPYueDedcE8zDPkXEmQapuvI6YBvminiFvaef/GK21XrcAs3XESUTXNOSKQxxJd5Gro444zxeaG9r9UW3y6Oe2UWu8XzcOZ3hCJjIuvMUw2Yk13q6btGEenbbRXDF18yidIgvYQXjmlds4M5zlDkKqwByX5ph/o9f08vUGRk9zqH80jQfpDevkc2KSOS4FVz+8M+2IPq5vpmqxwDNh/vvDsCM28U75SlH/T4lHDvBGGB3GKe3AmOmsXyM80Wrgq3OjP6rO+U4R6Ova7MV/GvFyaixvue0uQSPZbNKmhINygMRt4bMBcyt1k2dmO0JMSarQ7uuEKDALJFVoBNHQpKefFh+KC2riyn9fLvCxqPIPZGHxlX43GJ8+b35pR9CkXRERUkHbdEQAbgFz8bkMEfxwBOUIDtBqx4JfxD0ibIKJsSPGCZTBGAssnUNnwcrd9iBwyfEZ3uVBLmbEYueLc8Y3hTtLG13JWNnJBfpFCT2bEksTbUCW+shRT5xlQ3H3HCbFelWYGpJLvXig8AgPuyebOFu+3xgEzsDlLoVFzIwD3NOLRkXLshPPH4+77UGK/ZxH/Nrqu+KP/DSP2+aiOx77r0kLxmuo1Yg0cVUQy7IdrMn5g7w3HogJuqpBtGS4/tidryAXl8rlycgG6q1TubQXszSauevB2XUIZvmj8Flt+dna0t+MNOxuqSfSLU/w/ocpUikt4radz0+FvLZsQjxjDbuvZwXDiiYkUUyFDPCZHMMME7ACK526hZygvv1Dv3ssZLRjf7mEwXGLIqNSYJSglyu20qQ77pO/bsHUDjd2QpWWu8t3EbSV0605p+k81E0zAvbF1kMsugk5IF5MEXjigR3MLOjiF2icl1b4JT+coh+hlN+hn0kmYHUjMvbxttU47g3rFrW9WDKRttLdPu5y687XjXwqRe8dSFWQO5abgI3bUwKUMva6dBIIAA/+MJoMOxARP3Kph/vu7qiRlg1OlYWF7UwyHNrxcoENhlEQBONeYsPBebizZKSXe2OL5uEiVEixKVl09Funtm3/jpOhzASniruaT8q2j+5P1ofHroTaQD0tH7+xxhQogkKhpGgFvZRrZbUiyRvWbk9hkXoCr9lM1SjSuXilrNzs7gl3yFTVg5ZCJcQJWAXyXEcXT9FaMHdlVL6Qe612l0Ld1B6pbE/nYX6ZwvQjKjeyN6xfFIWTmVzg+uFd1OobJWpac+3hEbAXkDs7RWlHKr/Tl5NGdAU98Scanh3FG+aRcgmCh/KPfAJWr7wVN4ehy1j6/BtWI/E38l5R6bGjmYCF0ZYfafxBPtDmUiYtsKWgeMrGp78kWthsqbqLmlf5YUS8YW19vCixBIXqwpm/7PBuwBUxdG4eCKrFerxuDN2uHCBWCEU+8+PSrpeWOe1QxFsx9xxgttHO6mzFPMafNFTG3PtnmVf9zOlf7XeMME8qZE5LFe6eMO/QFmmFzPsVMz8xynz118zd0syDPWP+i71za00ciOK4D/kUIQQSgi9aF1GKXfCC4AoumJpM1KxpErT1Qv3+z+sK63Eyd412XfJ/KxbPac+Zk8nMb86Yd/Y8KjyX8Lycr+d+4fn/7Pnj5nlRFb/A84d9+j/ujOtfm+Ve4PnDvVkUb3Pg+Ve+E03zyXNtJKvlJXlePQEtoCVnaYrdOSfN9DLw32RdH3vkSpEj3t2iLeWGUkZnGEDiL+AfoATvRtgCJQJqVIVoAaFUZVkROJ4J0WFJoFmGgI2l23bUYOGfxpTJIaBgcsPfrBETsCls58oW9JUAoQTRSYXo+ME6/KkA76YEIOhp8mxUH9Bn/rYUaAbbpsTqcSxgEgSbZTsFHm0IJwhIoT0/wqApsLsCeBcIWM5GWUMF9Fu4XIQSIsxHV/c+5WN/mc08KgHrT5Wo7vZp0Pl0hHKNQfxCdPWNgQdoYgL2VW3n34Y6xwI8NYgw3XFsPMzZTAIkOD9whmqXsE/EMJrQGGd4WGYrfciEd3kEbAqwhXpnto/YZ2FwTKr1fco5GEJm3sbjEbBHac/SEJcEweWvRA3xpHoYeu88Aladh7KI4iEpd0ebykJqSQoBzqF6LmqAWRWDXAC6sjWTBbkC/MxA85puCmspo6uxeBYoEsypwXFF2RpudCmMcHLIiHg3XtO5gHQeJyS8K37SWVf3N2WWEnht0I6DOURxMo4g3rNovNmi4O/0ccPNPC/JpQO2ZRL8CReOjOBn3/XQ6o+QF+K70Di3yO/o1Wtd3voeSxkwSi9hC9Fg8DSgMti8Uj7daGpdMfkEwA5wrYyHIq+6ozTn3tHfq8Scjj3rW2xiRIfp3FW8P0uFj3mQrYR4eMtG6XpZTuZF0TszSPZsW38mu+0v5LlhEASh66HJdrePZkSFjN2zaMzxSqgPcjrtP+jhQzWNkRsErjd5XYwu13qzPH4N2iaZv6vRye/Y/NPoTsr/+gi7PrqPHKuUt4bm6PbqtW7RFf2lybZYt3/UJVMBv65DtoLnWiFBlSOSZ3UdgdvltgEXA5CqG6XbyXii+N3qwK1EbcIruOvn5VSshmXKL1il28puYGmh97MGO8/GoNGvOmZF1/WK6VS7zW92LcsyG10TG5ddo3QHdexm1dF1s9y1LipgEKC6efiaQzQ6pUKFfrNbNi3OwlAUvjCLLGxlxKgpXYsfe3Fd3MyA+f9/520inWO4SS8dXhkY5llZD+Lj9cT0j9/Ksq4TBWh9Wx2z1rRjGlfORAGZKqyjUBnFUKrxeafOLOutOQWHnNoWO831To7feRmYLRU9cOIcAu3V7nnrKeT0to+NopB7muGwoAidtXgiLwq9T6a2DOTJo+Ljbt7WoxzN5h7O2zoaF2+PUPRPzO2VOO9p8zIm95E2nyvMI5yjr43pg7va4is/+fdTp8xZKJnrTUc/fs6b+vBlfiEOxFRYysba5oTci4G2w5mIOa6VzDFWTaC6+Vg2dyPEooNbjbzpI9f0yZ4HVZfMS4gHuTzzc/ztZqpFDsmdq0mZnwtUXTYfseRApSsSzQ1uk8oVMVoDWWZ+aqytZXO4LcQRzWtrm5ZAJDcUIcN5Zk41qi6ZV+6w/I55h5G+lhvMlZnTFVWXzL878xYtTuZtNFH46HNzQtXFtjjy181rDOfFvLe2SZuj6vIKvTMPsjn/vHX0BJVev3gbEXNUXTLXq0cPgvl/q7kvxDlpjqpL5sNt3bgE8qJ5gXum8jq99WZJc1RdMqfcq2+UOmfmDO0jg8ExUjkcVdIcVRfNKb/svUb9ETcHw5HmqLpg7pmcO5inp+bjweaoetocDDqQX2LmeK4jzVF1yRxMO/tZXKHvB61QVnXBHPaPtfpTX0VWdckcfI5ePRfMVWonQlWv0v+CtDmqLpuD3Ktrefc3R+z+rOqyOfCN+ceOuawwCANRdMBljRQ6pf5AwbgX12IWCv7/97QO0kl0zJBicdO78rHwECePOe6AE1e+9zcyhZxLPYGcT76nnHJhU+op5I025hSjdRb0PrGzoASlHpLT6jfQ5YAjrONIZGnkvOYq3V5CNyd8ISC39WcPh/ZNVmxm6GEdtJGKqASdnEvdJ0dvr5nmOAucoaNH8L21uESsRRazFkZahkomR9+wLNtmjwv83dF9ZzVyGj/ZFD13TVHOT3Rytns52Jt/bKLYdhLSFRCxc03czuV7dq7S7JyRBofInWSScYNGlX+GETXShJ7JGbIOFDh24ZiO8CsL/Yhb6ErecblaeoRVLGLLXdEp5p8Mv2yWrvDPq50ySJEmhKHwS0DRbALuRaEuUFfy/pf4k+hMdS+Gfzaza7t5ocwL+UiF+pzP+Zy/ObkAowP2D+kDyEKScZkyC5FoTbVbvKlZAPyBwolUqVEqMKVsIoywjtcbOyqUJjzDzECeUVZIGmUW91tBS0oV4NP1Ua5dAdmeXb/JJ92YGbgL7jkBUYDRXbmY3EaeLM3wgKPLUnlVyoDANYSyZ0d6vcEW1gX3ylDRKIv7sf3e6bqC/HR9FHU51vFE/SZPShjkEaTJ4oA5pkl45yHnd3Ixe0tOrv3Bu2Zkm77cBK+fBagY5syRWWHgG966qTse8nk/ikrpgiA8uz7ImTGH1Y7m/DdjtFRwlyBfqxcY+VpCX8z2sBLkLoOokj0UuGanqS08dL3cABp16FZ3AYXgBeeFBAbVjod8d/3WVSpphyA8Ub/JU/RmLhnFmYKYvmceo97I7zNHp0F7W/TXM5fzIiP988xNsPXMHHeJmR+oIB/TK6FJPABzMKAN8rXnXX8g54RN3up/9/w6e87lnfzZc/YddqVrdz16yJHW8WxylqtkiyazxNKbcPK1uoRSkDN/k6uH822RPSNq9vvNt6VNLAD9jXxa4OR+L0jqPsLuelSI2Ml1HU+k/wE4OhiG/f6SBQAAAABJRU5ErkJggg==) no-repeat 10px 2px !important;":css+="background: url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALkAAADHCAMAAAByWwLfAAAAsVBMVEUAAAD///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////+3mHKcAAAAOnRSTlMAQMCAEPHgIC/QX6CQT7GF+e5wMgak9anc1MwK2Jp6GBSsJQK2ScYqHHY4WA7p5rtsRONiZ5U6U4k+j72JiQAADaJJREFUeNrs2+lyokAQAOAOiicmqEgUL8Rb8cZo+v0fbHdhd9uFGQ53QFOV75+pStk1NO1Mzwx88xueqtJsMmjC16JdWj0df1KPu8YCvgxt38Mber8IX8O0jD7yQIPnV3xHhvIUnpw2kJHt3YJnVusgl5zrwrOajzBU7wJPKf+mY5TJM5b3UwFjUJUhPJdPCWPa7sfwPKwWJmDU4EnYbzIm81qCZ+C0uQFWZsimnh+f7k0JOco1ADgdkW1zgsdyVGSrLzWvVl5VZKt24YFyyNGnqW1phGyzPAggNnBpFTJ5JMbDRn2NTO0K+GiNDbKM4DEWMntiZUPQ8IwsJ3iIKjK0LGBr7jCo/pBUt1QMmB2Ab93DgCU8wBX9jg6E6gaXHb0xZG7cCUwDTYhSDGTYCjJn3TcX+ZQeni6Xe1fIlQLeeIfMLf/5fg3iy8+QGJA5BW8MIIkWkvYYMsCv5m+QxDuStgZZ639HDhGeNvLs8/wsIPLH/IjmBEUOmRuIibwDUb4j/478O/JEpo05ACzFRa5V9kPIQBVRPYiMXNshbpuQJvrtlERmy6e7li5Byt7wl4nIyFdeX30BqXLQ9SH0DX3NoON1oAaPwMjtmbeShfQsvCbbnqqimHmL6XVicpCWsTc2V1rNiZorWrL7YQopoLdzJHp+Tmm4MSEVH94g2amsiRoppnrXTUa1BOIjp4ZABQSjPqKT1trfLqSVLyWVHmdgzHMCVtAv7ucqCDfBn+SFiLniiD1XPKfTIp1SJfc4eKM+6EJcpqIjmcBf9tFtwQMR13M2/JWG9NYQz36Lt5RAk7UGQlV+T1eIXb/nBMjBwH9d4MZMfI903AtW2xH6RW6JW+/oI+fhxkr8oNfwl6Yv8wM2jTHw2YyjOy1fGRCe6Tsacl/q+xhTfsK1MciXYStKSjGazHo1RZZRKcHRnRb4SOL2MajSSqEtdKJe8+E7W2RrMtNSN0GQrjstXwf/biDT8eTfTawji/rJKQV7AIH7+5suBAzLyDZ74e/gkgsEDUQVRqp/Z2Awd8jRKtKuOVt9CgxFt/7MQQi7zp9PjK/hR0KHZxXZdlZIGRsInLLQ3oJZu75K0qTveAPzISFHe203Nsi2dcDV3Pd30m6UO/zNxYZXDYRQbucXL606ZbNjU6Fm4cWtXk13DJYGvdXn0s1BCH0IIpRpcbvyJW3BodoRX2vu/deGecDEEDYDMPU/JdY8Y8DMrWyLPsZDJ0kuPWQfsFeENTC09u9f/tMWWfpDN913GMvRCTs23akBrMStRw9bNIYhb+Jmzy7b/ATv5nTkGFkwULGqgRBmCfKh6WAcKJ4wr3NKFB49B+YchNlvkI/eLmuEIToXrxBOMFyvBqJMDYwkD7ohRxPpfoupqJjVAfv5O8bSW4ddERlZtAqNQcABezpXG2234h1G79To4cVTb2jwX5wjJtFfsALcLDWqhLGVa6kkuIyE0Xi57FQa74FbCYfch6dz0311b4K/IsfWGQ5k7jwLfrEq54lRllrLj3FEdWpZKwk5+nel+1JHEjyYWGxxq3bw60oz5DCmoRdjtmtIqjuKLFkvvHCO/sX7WuZfdIm6jKQASXAyj1klCO8ugj6FWyf+w4sovsk7AWOJewchVs3Um0AuyDYpxasHfUhA4RW9uHflCtS5sPS4RW/M+Z1yILbPqDsI0UNFHXwp8uERU0EGfQFxGTHuIJAxs+KVKFdCHx7hz8eq/zHkes4GvqGicr9txpolJLxjqhYhnn7yC7XNCae/PI/78Ii2rKNPA2KxO8GVY7RLBwktgpdJb+Yyl7UTiKUmM1sjkHCoFOqIk6oFUVhNhsIC4jirSHTFhLiKVdU/TuNegofHb7fL6+SVRbl7p7PsljkZiWwna9oT9Q3i2Ny/01lFUtAAoKgiqSeKvJT8tpd8f+QtJMeu/9JRPX/PmCc4ylAXFLkmIPJkY74VEDllS5aRF8RE3s4+8raQyL1zTgs9y8h7XzbyH+xd7ZKaQBBUEBU/+FSE4yjxohLB0zutmLu8/4Mlp1VZOByapTYkVOjfUg476zBL97SeoMivvZigyOedMlD/vcgNvc7IvWvkipjI5fojd+qM/KGxay4y8rCxkbf7XG5rS+31fNLYZ2hz+5ZFnb2iW3/HdRJwDv07/flzY89E5n9/gq4/8lN1TXxQvM99LmqQv7ZIxGEEY3b87PvQSyfQGVY1zjDKSdJ0o+K7wO9e/kflVbRY/BpkslWOj343gYEPfoXO9tkix/NWeS/82Ct32RaYJpWjLbpsqCFHWABM1YrMoo55BkwVHfxb1g1AEsHk8ci6IkzMYXrurXODxqcAYdKdSuV0Bfg0TImy+Z2YJEPxAAl/aX5yynOY+7e7H94Blfp6iAZIGPo+1+gtWCpgHyqlbs0FpD+k/rvcKn+sDXsnhA1umA7ILFIVY+/XF+4BBbhUgzElyMgyr7FJ6hxzllECbNJ2tPkqczS7j2P4eRuotKAIeL8qSYcbXZXWARWJWZ07PYY/ISWh+p4lL49j1MHALDbDfLomhbX3vysuENhbpCbsXHnWnJG6CLg/Szx0MV/TgdsoDvRHKIccGA/EG4PTW5ZDiQAgXQQo5y2wVDzNcAxyCDo8ALBUdGm2A01+DYn7j0Zj7aPTSlycPHEe70zwXyT7t41rd7MNrE20nP1ugPeDy0jXbvGOgcBeoK8+fsSxkdZ0ZpT+o7T+gOo+p+vTkg240g8LwehNDODrK/8AYCO4pMBe2X3piId9LB5M7ElwAyesQirEtB2AuC2T6VU3k61C14vVS3oDD+YFDZh47OXseVOzcyfpVyuQ3Ez8zuFhpSfRLHeMyObQ/cM2+r2zdrpueMPc6kPqQB0+xZfp+RdG3Yu99MmSNVGV2825i6QGe+uhLJ0O6reNiCXyk8A7uJrVlP+kadGixc92zm3LThAGw3/CGcQLH8f3f7BODbtR2Wzs6aJr9e8qgwnET4kCM3vmv/4FEXUmS1+KeK5517nfns2WAlTvren+8eFa/C5KC+Ek3ju5OOz6ji6v7uXvJiH75TLng4y7wpeVrh/ghYr8aHNM+xuZ8cIsEa7a3HirLOHT5Vyxu/DLCelKvnRsbD+Rb/iw2F0tVCF1A5YBdCB64C2uMgNyBffLRlRNG9pktaU3V53Ak9AUc+rqg45ts5SNKJt2Ffkj+b4+J69HcLqNf9GWjIEEXO+izU66auJeci8URR+S79tjci+3WGWL4E7J133YVZ/ucvYfl+bCiFwUH5LHN99vr36vc3JScFV1r67I/eDLAPNncm9n5Orx6DUnT7JNHsqPHridhuROrvYxOf8KOU1+HlXvj6PmfhmSs5FU/6vkRW/50O8Hvxo5JgfrXDcjHwBMyb3evKF/QSd5robkMijJzsllUMvPkwdNhrG/opcTlBG52MqEXF+6HB6T93P12G8HH0xZx+TCuuc5ObY24efwU+SbxnjqVxT+RK6pPiHXHxynpdqOvJOrErEj6wHTyOE/kmuqj8n79VwycUK+82NyHjn2Mbk+ew/IERa3q/z2mbz8VXJ9deYZue4PlD0Cw7XiZn+f3E3IZX6Oc3JR3IReOk2e0Dn5Lz6hotBSfU6u9EnQ7R95K+KN1hm5pvrynFy3dmZGHnWmGftpMLeaKbmken1Ori+lGTmczu5Dv5nMrQNyTfUwJe8nkSn5qu/lib8Pbifkmuo/R06PyLO+ucZ+epssK2bkmuoT8v6cbkYuDH6SLuntLa9Tck31pOSaDuLmipse7kO3d6vMUFhXHH2mR7mcKbmm+jUIX9FW2ydLnpMj9ejZSS6oP3fgOz0lD07JNQOXU19n7G1/7u0D8nhfIAeWbeTFv6p/c8LxlBxVyYkoy9owXEdk3SgAgYzf75uWRFfFG/q+ZgIsbSyh6H7ikiMQaPFyhOfkWF7kS//3FOy698oa7Y3qFV2la56xf8GMvM9IIwneX7hYVRwff0fUlrvPAhj7PeFO7j6ShzahGemfMi6KMpCitV7n0171EvrUN23v/tiy09D5zYRazgcb7qotBSJ9yaKXpc18KVNn7xQ7uHqsfsnivWLzoxeZzZ4OMlRn63/913/919/SSkD2gA+AdVK37N2C7JIncpw40EqOPVtmlziCHPNCCUBuDrE4dqttpRqAcygfgWRO0b774qvJChBLQynbqSzA0uToTwDABHhPMAXYSqsvwBZdQCRiYDHExACT/AcxANozrD8cKxE387K2Ug3AOVT1thSNdvjInZoQS0MtQXsBWJoc/dHIK1eG9RY+Sj37HL7jy8ntmo9owf8gT0SRvIdJTImyC2JhwO6tVAMuoWB8shpNfImkiZBLQylbnJTB0uTo/yLnCk8oJjNanYpnY45Yjl2REWSDF7k3JhOXzVf+XvfULAD2VqoBOIU6MKHRxMdkjJJLQylbnOCjAEn/Rv49TCoIjglSDxZw1QM2EIO8lREELtnCYTfiMKZZgJxaqQbgHOoIodEOX9hta5KAvErDVrY4NbE0aQjA4kLJgHUBJQFSL35hxlfp85HG25283dBoib/qiyOxeLO62Eo1AOdQN/LD53JrgsTFR2nYytfYLQ3oBzkFRACIcj1Sb594iBQOow3f/wHia6uueFhs+F4PzUJE4sTZAA31OodGE59+iWRbQyn1VFGaSKdvlCydUqp31aUAAAAASUVORK5CYII=) no-repeat 10px 2px !important;",css+="font-size: .875em !important;\t\t\t\tline-height: 1.6 !important;\t\t\t}\t\t\t#split {\t\t\t\tdisplay: none;\t\t\t}\t\t\t@media screen and (min-width: 768px) {\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" {\t\t\t\t\tdisplay:flex !important;\t\t\t\t\talign-content: stretch !important;\t\t\t\t}\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a {\t\t\t\t\tdisplay:inline-block !important;\t\t\t\t}\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.pID+",\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.wID+",\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.lmID+",\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.fwID+" {\t\t\t\t\tdisplay:none !important;\t\t\t\t}\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" div#"+o.dID+" {\t\t\t\t\tbackground:#eee !important;\t\t\t\t\twidth: 1px !important;\t\t\t\t\tmargin:0px 10px !important;\t\t\t\t}\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" button {\t\t\t\t\tpadding: 16px 24px !important;\t\t\t\t\tmargin:10px !important;\t\t\t\t}\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" b {\t\t\t\t\tmargin-bottom: 2px !important;\t\t\t\t}\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" p {\t\t\t\t\tbackground-size: 90px !important;\t\t\t\t\tpadding-left:124px !important;\t\t\t\t}\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" p span a {\t\t\t\t\tmargin-right:40px !important;\t\t\t\t}\t\t\t}\t\t\t@media screen and (max-width: 1024px) {\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" p span a {\t\t\t\t\tmargin-right:10px !important;\t\t\t\t}\t\t\t}\t\t\t@media screen and (max-width: 768px) {\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" {\t\t\t\t\tdisplay:block !important;\t\t\t\t\tpadding: 3px 2px 3px 2px !important;\t\t\t\t\tborder-top: solid 2px #c2c5c9 !important;\t\t\t\t}\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a {\t\t\t\t\tdisplay: none !important;\t\t\t\t}\t\t\t\thtml div."+o.mlClass+" {\t\t\t\t\tfloat: left;\t\t\t\t}\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.pID+",\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.wID+",\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.lmID+",\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.fwID+" {\t\t\t\t\tdisplay:block !important;\t\t\t\t\tfont-weight:bold !important;\t\t\t\t\tcolor: #0168bb !important;\t\t\t\t\tpadding:2px 6px !important;\t\t\t\t}\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" div#"+o.dID+" {\t\t\t\t\tbackground:#eee !important;\t\t\t\t\theight: 1px !important;\t\t\t\t\tmargin:2px 0px !important;\t\t\t\t\twidth: 100% !important;\t\t\t\t}\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" button {\t\t\t\t\tpadding: 8px 16px !important;\t\t\t\t\tfont-size:0.8em !important;\t\t\t\t\tmargin:8px 6px 8px 0px !important;\t\t\t\t}\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" b {\t\t\t\t\tpadding-top:3px;\t\t\t\t\tmargin-bottom: 5px !important;\t\t\t\t\tfont-size:0.8em !important;\t\t\t\t\tline-height:15px !important;\t\t\t\t}\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" p {\t\t\t\t\tbackground-size: 50px !important;\t\t\t\t\tpadding-left:70px !important;\t\t\t\t\tmin-height: 68px;\t\t\t\t}\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" p span {\t\t\t\t\tfont-size:0.8em !important;\t\t\t\t\tline-height:15px !important;\t\t\t\t}\t\t\t}\t\t\t@media screen and (max-width: 512px) {\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.pID+",\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.wID+",\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.lmID+",\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.fwID+" {\t\t\t\t\tpadding:2px 6px !important;\t\t\t\t}\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" p {\t\t\t\t\tline-height: 1 !important;\t\t\t\t\tfont-size: 0.7em !important;\t\t\t\t}\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" b {\t\t\t\t\tfont-size:1em !important;\t\t\t\t\tline-height:15px !important;\t\t\t\t}\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a {\t\t\t\t\tmargin: 2px 4px 0px 0px !important;\t\t\t\t}\t\t\t}\t\t\t@media screen and (max-width: 300px) {\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.wID+",\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.lmID+",\t\t\t\thtml div#"+o.bID+" a#"+o.fwID+" {\t\t\t\t\tdisplay: none !important;\t\t\t\t}\t\t\t}",document.body.insertAdjacentHTML("beforeend",jseOptIn);var s=document.createElement("style");s.type="text/css",s.styleSheet?s.styleSheet.cssText=css:s.appendChild(document.createTextNode(css)),DOM.ele=document.getElementById(o.bID),DOM.smButton=document.getElementById(o.cID),DOM.ele.appendChild(s),function(){DOM.ele;var smButton=DOM.smButton;setTimeout(function(){smButton.onmousedown=function(e){o[o.mi2]=!0},smButton.ontouchstart=function(e){o[o.mi2]=!0},smButton.onclick=function(e){o[o.mi]=e.offsetX||e.offsetY||e.clientX||e.clientY||e.pageX||e.pageY,o[o.f2]()}},100)}()}():startMining(!1))}();